DXF Editor


Polski

English

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Portug.

日本語

中文

漢語

Русский

ΕΛΛΑΔΑ

Nederl.

Svenska

Norsk

Dansk

Suomi

ceština

Magyar

Slovenija

Romana

България

Türk

हिन्दी

한국어
Download  |  Kupować  |  O nas  |  Kontakt
Znajdź oprogramowanie, którego zawsze szukałeś – ponad 190 opracowanych przez nas programów.
Strona startowa

[ <<< Poprzedni ]
Kup za 39 EUR  Este site em alemão. Diese Seite auf Deutsch.Este site em Inglês. This page in English.Este site em francês. Ce site web en français.Este site em italiano. Questo sito in lingua italiana.Este site em espanhol. Este sitio web en idioma español.Este site em holandês. Deze website in het Nederlands.Ce site en Portugais. Este site em português.This page in Russian. Этот сайт на русском языке.This page in Czech. Tato stránka v češtině.

DXF Editor 1.0

(~1300 KB) EUR 39
Dzićki tej aplikacji CAD moýesz edytowaă lub tworzyă rysunki w formacie dxf.

Program umoýliwia otwieranie, przeglŕdanie i edytowanie plików dxf, jak równieý tworzenie kompletnie nowych rysunków. Program bazuje na formacie plików dxf i nie importuje ich ani nie eksportuje do wewnćtrznego formatu, dzićki czemu jest w stanie zachowaă wszystkie wůaúciwosci pliku dxf bez ich utraty czy teý zniszczenia.

Mozesz dodawaă linie, linie pomocnicze, póůproste, polilinie, prostokŕty, wieloboki, ůuki, okrćgi, krzywe B-Spline, elipsy, wymiary, tekst, punkty, obiekty i strzaůki. Dostćpna jest takýe opcja rysowania odrćcznego.

Program umoýliwia usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, rotacjć i skalowanie obiektów. Mogŕ byă do nich przypisane warstwy, kolory, rodzaje i szerokoúă linii. Rodzaje linii jak punktowa bŕdę kreskowa mogŕ byă dodane do pliku jeúli wczeúniej w nim nie wystćpowaůy. Dzićki poleceniu File/Print moýesz wydrukowaă plik dxf.

Pobieranie DXF Editor

Kup DXF Editor za 39 EUR
Copyright (c) 1998-2021 by CAD-KAS Kassler Computersoftware GbR