Download  |  Kupować  |  O nas  |  Kontakt
Download  |  Kupować  |  O nas  |  Kontakt

Znajdź oprogramowanie, którego zawsze szukałeś – ponad 190 opracowanych przez nas programów.
Znajdź oprogramowanie, którego zawsze szukałeś

Pobierz shareware

Katalog produktów

Mamy ponad 50 programów dostepnych w jezyku angielskim.
Program wymaga SO Windows XP/Vista/7/8/10 lub wersje pózniejsze.

Mozesz równiez kupic nasz program z naszego sprzedawcy www.vebo.pl
http://softx.pl

Polskie oprogramowanie: Pobierz shareware

PDF Editor 5.5

Teraz edytuj pliki PDF ! Możesz dopisywać komentarze, dodawać tekst, zmieniać tekst (poprawiać błędy ortograficzne) lub całkowicie usuwać słowa. Teraz możesz także dodawać lub usuwać obrazy i ustawiać grafikę w żądanym kierunku oraz dodawać tekst dowolną czcionką, jaką chcesz! Wersja programu 2.0 jest w stanie podkreślać, podświetlać i przekreślać tekst a także edytować zakładki. Zmieniać porządek stron lub usuwać strony. Co więcej możesz także ukryć określona informację na jakiejś stronie tak, iż jest ona niewidoczna w programie Acrobat Reader, ale później może ona być odkryta. Możesz zmieniać wielkość strony lub przenosić zawartość strony. Dodawać gryfy, takie jak "Poufne" lub "Ściśle tajne". Kod źródłowy strony (język, jak HTML) jest dla ciebie edytowalny. Używaj tego programu po to, aby odczytać i pisać zaszyfrowane pliki PDF. Po zapisaniu, program pozostawia układ strony nienaruszony, jeśli nie chcesz tego zmienić.

Wypełnia pola formularza lub nawet tworzy pola formularza przy użyciu wersji profesjonalnej ["Pro"].

Rozmiar pliku: ~7000 Kb
Cena: 39 EUR

Więcej informacji na temat PDF Editor 5.5...

Pobierz

Dodaj do koszyka.

PDF Editor Pro 5.5

Teraz edytuj pliki PDF ! Możesz dopisywać komentarze, dodawać tekst, zmieniać tekst (poprawiać błędy ortograficzne) lub całkowicie usuwać słowa. Teraz możesz także dodawać lub usuwać obrazy i ustawiać grafikę w żądanym kierunku oraz dodawać tekst dowolną czcionką, jaką chcesz! Wersja programu 2.0 jest w stanie podkreślać, podświetlać i przekreślać tekst a także edytować zakładki. Zmieniać porządek stron lub usuwać strony. Co więcej możesz także ukryć określona informację na jakiejś stronie tak, iż jest ona niewidoczna w programie Acrobat Reader, ale później może ona być odkryta. Możesz zmieniać wielkość strony lub przenosić zawartość strony. Dodawać gryfy, takie jak "Poufne" lub "Ściśle tajne". Kod źródłowy strony (język, jak HTML) jest dla ciebie edytowalny. Używaj tego programu po to, aby odczytać i pisać zaszyfrowane pliki PDF. Po zapisaniu, program pozostawia układ strony nienaruszony, jeśli nie chcesz tego zmienić.

Wypełnia pola formularza lub nawet tworzy pola formularza przy użyciu wersji profesjonalnej ["Pro"].

Rozmiar pliku: ~7000 Kb
Cena: 59 EUR

Więcej informacji na temat PDF Editor Pro 5.5...

Pobierz

Dodaj do koszyka.

PDF Editor Objects 5.5

Teraz edytuj pliki PDF ! Możesz dopisywać komentarze, dodawać tekst, zmieniać tekst (poprawiać błędy ortograficzne) lub całkowicie usuwać słowa. Teraz możesz także dodawać lub usuwać obrazy i ustawiać grafikę w żądanym kierunku oraz dodawać tekst dowolną czcionką, jaką chcesz! Wersja programu 2.0 jest w stanie podkreślać, podświetlać i przekreślać tekst a także edytować zakładki. Zmieniać porządek stron lub usuwać strony. Co więcej możesz także ukryć określona informację na jakiejś stronie tak, iż jest ona niewidoczna w programie Acrobat Reader, ale później może ona być odkryta. Możesz zmieniać wielkość strony lub przenosić zawartość strony. Dodawać gryfy, takie jak "Poufne" lub "Ściśle tajne". Kod źródłowy strony (język, jak HTML) jest dla ciebie edytowalny. Używaj tego programu po to, aby odczytać i pisać zaszyfrowane pliki PDF. Po zapisaniu, program pozostawia układ strony nienaruszony, jeśli nie chcesz tego zmienić.

Wypełnia pola formularza lub nawet tworzy pola formularza przy użyciu wersji profesjonalnej ["Pro"].

Rozmiar pliku: ~7000 Kb
Cena: 79 EUR

Więcej informacji na temat PDF Editor Objects 5.5...

Pobierz

Dodaj do koszyka.

PDF Editor 64 bit 5.5

Teraz edytuj pliki PDF ! Możesz dopisywać komentarze, dodawać tekst, zmieniać tekst (poprawiać błędy ortograficzne) lub całkowicie usuwać słowa. Teraz możesz także dodawać lub usuwać obrazy i ustawiać grafikę w żądanym kierunku oraz dodawać tekst dowolną czcionką, jaką chcesz! Wersja programu 2.0 jest w stanie podkreślać, podświetlać i przekreślać tekst a także edytować zakładki. Zmieniać porządek stron lub usuwać strony. Co więcej możesz także ukryć określona informację na jakiejś stronie tak, iż jest ona niewidoczna w programie Acrobat Reader, ale później może ona być odkryta. Możesz zmieniać wielkość strony lub przenosić zawartość strony. Dodawać gryfy, takie jak "Poufne" lub "Ściśle tajne". Kod źródłowy strony (język, jak HTML) jest dla ciebie edytowalny. Używaj tego programu po to, aby odczytać i pisać zaszyfrowane pliki PDF. Po zapisaniu, program pozostawia układ strony nienaruszony, jeśli nie chcesz tego zmienić.

Wypełnia pola formularza lub nawet tworzy pola formularza przy użyciu wersji profesjonalnej ["Pro"].

Rozmiar pliku: ~7000 Kb
Cena: 49 EUR

Więcej informacji na temat PDF Editor 64 bit 5.5...

Pobierz

Dodaj do koszyka.

PDF Editor Pro 64 bit 5.5

Teraz edytuj pliki PDF ! Możesz dopisywać komentarze, dodawać tekst, zmieniać tekst (poprawiać błędy ortograficzne) lub całkowicie usuwać słowa. Teraz możesz także dodawać lub usuwać obrazy i ustawiać grafikę w żądanym kierunku oraz dodawać tekst dowolną czcionką, jaką chcesz! Wersja programu 2.0 jest w stanie podkreślać, podświetlać i przekreślać tekst a także edytować zakładki. Zmieniać porządek stron lub usuwać strony. Co więcej możesz także ukryć określona informację na jakiejś stronie tak, iż jest ona niewidoczna w programie Acrobat Reader, ale później może ona być odkryta. Możesz zmieniać wielkość strony lub przenosić zawartość strony. Dodawać gryfy, takie jak "Poufne" lub "Ściśle tajne". Kod źródłowy strony (język, jak HTML) jest dla ciebie edytowalny. Używaj tego programu po to, aby odczytać i pisać zaszyfrowane pliki PDF. Po zapisaniu, program pozostawia układ strony nienaruszony, jeśli nie chcesz tego zmienić.

Wypełnia pola formularza lub nawet tworzy pola formularza przy użyciu wersji profesjonalnej ["Pro"].

Rozmiar pliku: ~7000 Kb
Cena: 69 EUR

Więcej informacji na temat PDF Editor Pro 64 bit 5.5...

Pobierz

Dodaj do koszyka.

PDF Editor Objects 64 bit 5.5

Teraz edytuj pliki PDF ! Możesz dopisywać komentarze, dodawać tekst, zmieniać tekst (poprawiać błędy ortograficzne) lub całkowicie usuwać słowa. Teraz możesz także dodawać lub usuwać obrazy i ustawiać grafikę w żądanym kierunku oraz dodawać tekst dowolną czcionką, jaką chcesz! Wersja programu 2.0 jest w stanie podkreślać, podświetlać i przekreślać tekst a także edytować zakładki. Zmieniać porządek stron lub usuwać strony. Co więcej możesz także ukryć określona informację na jakiejś stronie tak, iż jest ona niewidoczna w programie Acrobat Reader, ale później może ona być odkryta. Możesz zmieniać wielkość strony lub przenosić zawartość strony. Dodawać gryfy, takie jak "Poufne" lub "Ściśle tajne". Kod źródłowy strony (język, jak HTML) jest dla ciebie edytowalny. Używaj tego programu po to, aby odczytać i pisać zaszyfrowane pliki PDF. Po zapisaniu, program pozostawia układ strony nienaruszony, jeśli nie chcesz tego zmienić.

Wypełnia pola formularza lub nawet tworzy pola formularza przy użyciu wersji profesjonalnej ["Pro"].

Rozmiar pliku: ~7000 Kb
Cena: 89 EUR

Więcej informacji na temat PDF Editor Objects 64 bit 5.5...

Pobierz

Dodaj do koszyka.

PDF 2 DXF 4.0

Otrzymałeś plik w formacie PDF z rysunkami CAD?

Teraz możesz dokonać ich eksportu, zapisać je do pliku DXF oraz otworzyć w twojej aplikacji CAD.

PDF 2 DXF otwiera pliki PDF i zapisuje wszystkie wektory objektu do pliku DXF.

Program w wersji 2.0 potrafi konwertować objekty tekstowe! Wersja 3.0 rozpoznaje ponadto linie w obrazach i eksportuje je do plików dxf.

Wersja 4.0 posiada funkcje do wektorowania wszystkich obiektów tekstowych - aplikacja jest w stanie skonwertować kompletną stroną do obrazu, a nastąpnie rozpoznać w nim linie. Ponadto potrafi ona rozpoznać linie w obrazach bardzo dużych rozmiarów i w pełnej rozdzielczosci.

Rozmiar pliku: ~7000 Kb
Cena: 29,99 EUR

Więcej informacji na temat PDF 2 DXF 4.0...

Pobierz

Dodaj do koszyka.

Font 2 DXF i G-Code 3.5

Stwórz tekst z dowolnej zainstalowanej czcionki typu TrueType lub czcionki skalowanej i zapisz wynik jako plik dxf bade G-Code.

Teraz moýesz wygrawerowaa czcionka m.in. na Twojej obrabiarce NC. Wystarczy wprowadzia tekst i wybraa opcja „Save as DXF file...”. Tekst zostanie zapisany w postaci linii uamanych do pliku DXF. Nowa wersja umoýliwia tworzenie szablonów z apertura. Moýesz równieý stworzya G-Code i obejrzea jego backplot na ekranie. Ponadto program jest w stanie zaimportowaa plik G-Code lub DXF z twardego dysku i wyúwietlia jego backplot.

Korzystajac z czcionek wektorowych single-line moýesz nie tylko renderowaa obrys czcionek typu TrueType lecz równieý ich wewnatrzne krawadzie. Wersja 3 jest w stanie wygenerowaa G-Code bezpoúrednio dla Twojej obrabiarki NC. Poza tym jest w stanie wygenerowaa poza segmentami linii równieý uuki (komendy G-Code G02 i G03).

Nowoúa: zauaczony jest równieý edytor czcionki single-line. Dziaki temu moýesz projektowaa Twoje wuasne czcionki single-line. Program moýe stworzya czcionki single-line z dowolnej czcionki typu TrueType, po czym edytowaa je w edytorze. Efekt pracy moýesz zapisaa w pliku DXF bade G-Code. Czcionka typu single-line uýywa krzywych Béziera. W przypadku jej eksportu krzywe moga bya skonwertowane do postaci uuków dla Twojej obrabiarki NC (G02 i G03). Program zawiera kilka rodzajów czcionki single-line.

Wersja 3.1 jest teraz w stanie wygenerowaa tekst okraguy.

Program potrafi równieý wygenerowaa poza G-Code kod ESSI.

Nowoúa: Aplikacja zostaua wzbogacona o modus „Designer”. Moýna w nim stworzya i spozycjonowaa kilka objektów tekstowych z róýnymi rodzajami czcionek. Efekty pracy moýna nastapnie zapisaa jako plik DXF. W ten sposób moýliwe jest korzystanie z czcionek typu single line i outline w jednym pliku DXF.

Rozmiar pliku: ~2000 Kb
Cena: 69 EUR

Więcej informacji na temat Font 2 DXF i G-Code 3.5...

Pobierz

Dodaj do koszyka.

CNC Backplot Editor 1.0

Poniýsza aplikacja umoýliwi Ci stworzenie dowolnego programu w jćzyku G-Code. Pomoýe Ci w pisaniu programów w jćzyku NC, nauki tych programów lub teý w ich debugowaniu. Nasze oprogramowanie wspomaga standardowe polecenia G-Code, wywoůania podprogramów i programowanie makro z instrukcjami IF oraz pćtlami WHILE itp. Aplikacja przedstawia graficznŕ reprezentacjć programowanej w G-Code úcieýki narzćdzia w izometrycznym rzucie 3D.

Moýesz skonfigurowaă aplikacjć do interpretacji G-Code w trybie tokarki lub frezarki (format kodów A lub B).

Twój program w G-Code bćdzie przedstawiony z wyróýnionŕ skůadniŕ poleceń w edytorze. Edytor umoýliwia bardzo szybkie otwieranie, edytowanie oraz zapisywanie programów nie wićkszych niý 2 GB i napisanych w G-Code. Osiŕgneliúmy to dzićki zaimplementowaiu w programie naszej technologii „Text Editor Lighting fast”. Edytor wspomaga nieskończonŕ liczbć uýyă komend undo i redo. Wszystkie dane wejúciowe mogŕ byă automatycznie konwertowane do wielkich liter. Moýliwe jest równieý skonwertowanie wszystkich znaków istniejŕcych plików do wielkich liter.

Importuj pliki DXF i konwertuj je do formatu G-Code bŕdę eksportuj úcieýkć narzćdzia Twojego programu NC w postaci pliku DXF.

Aplikacja moýe byă równieý uýyta do odnajdywania bůćdów w kodzie G-Code. Po kliknićciu na linić w widoku 3 D odpowiednia linia kodu G-Code zostanie zaznaczona w edytorze. Jeúli odnajdziesz linić w edytorze, końcowy punkt narzćdzia tool movement bćdzie zaznaczony w widoku 3 D. Moýesz uruchomiă program w trybie linijka po linijce. W kaýdej chwili moýesz go teý zatrzymaă bŕdę spowolniă. Moýliwe jest równieý uruchomienie aplikacji od bŕdę do konkretnej linii kodu, jak równieý uruchomienie jednej bŕdę wićcej wybranych linii kodu. Po aktywowaniu specjalnego okienka narzćdzia Calculate/Show variables moýesz równieý sprawdziă aktualne wartoúci wszystkich zmiennych. W modusie pause modus dzićki poleceniu Calculate/Render moýesz obliczyă wartoúă kaýdego wyraýenia (jak np. [SIN(#100)*#101]) dla zmiennych aktualnej linii kodu.

Funkcja DNC umoýliwia transfer Twoich programów do maszyny CNC. Program pozwala Ci przeksztaůciă kod ęródůowy nastćpujŕcymi sposobami: usuwanie komentarzy, znaków spacji, pustych linii, bloków. Moýesz równieý wprowadziă spacje lub przenumerowaă bloki. W przypadku przenumerowania bloków nasze oprogramowanie automatycznie zaktualizuje bloki GOTO.

Program w obecnej wersji jest w stanie wyúwietliă równieý kod ESSI.

Uwaga: Choă poniýsze oprogramowanie zostaůo stworzone z najwićkszŕ moýliwŕ starannoúciŕ, nie moýemy zagwarantowaă, ýe jest w peůni wolne od bůćdów. Poszczególne obrabiarki CNC mogŕ interpretowaă kod G-Code w róýny sposób. Nie moýemy zagwarantowaă, ýe Twoja obrabiarka CNC bćdzie interpretowaă program G-Code w ten sam sposób jak nasze oprogramowanie. Nie odpowiadamy za ewentualne szkody Twojej obrabiarki CNC.

Rozmiar pliku: ~1600 Kb
Cena: 59 EUR

Więcej informacji na temat CNC Backplot Editor 1.0...

Pobierz

Dodaj do koszyka.

DXF 2 G-Code 1.0

Skonwertuj linie z pliku DXF do postaci G-Code. Po kliknićciu na plik DXF otrzymasz plik w postaci G-Code oraz jego graficznŕ reprezentacjć (plot). Moýesz zachowaă otrzymany plik bŕdę teý zmodyfikowac go przed zapisem.

Aplikacja zawiera równiez kompletny, niewielkich rozmiarów program CAD (edytor DXF). Program ten moýe byă uýyty do importowania plików dxf. Zawiera on równieý kompletny interpretera jćzyka G-Code i moýe byă uýyty do wizualizacji programów napisanych w G-Code.

Moýe on równieý zawieraă makra itp.

Rozmiar pliku: ~1600 Kb
Cena: 59 EUR

Więcej informacji na temat DXF 2 G-Code 1.0...

Pobierz

Dodaj do koszyka.

DXF Editor 1.0

Dzićki tej aplikacji CAD moýesz edytowaă lub tworzyă rysunki w formacie dxf.

Program umoýliwia otwieranie, przeglŕdanie i edytowanie plików dxf, jak równieý tworzenie kompletnie nowych rysunków. Program bazuje na formacie plików dxf i nie importuje ich ani nie eksportuje do wewnćtrznego formatu, dzićki czemu jest w stanie zachowaă wszystkie wůaúciwosci pliku dxf bez ich utraty czy teý zniszczenia.

Mozesz dodawaă linie, linie pomocnicze, póůproste, polilinie, prostokŕty, wieloboki, ůuki, okrćgi, krzywe B-Spline, elipsy, wymiary, tekst, punkty, obiekty i strzaůki. Dostćpna jest takýe opcja rysowania odrćcznego.

Program umoýliwia usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, rotacjć i skalowanie obiektów. Mogŕ byă do nich przypisane warstwy, kolory, rodzaje i szerokoúă linii. Rodzaje linii jak punktowa bŕdę kreskowa mogŕ byă dodane do pliku jeúli wczeúniej w nim nie wystćpowaůy. Dzićki poleceniu File/Print moýesz wydrukowaă plik dxf.

Rozmiar pliku: ~1300 Kb
Cena: 39 EUR

Więcej informacji na temat DXF Editor 1.0...

Pobierz

Dodaj do koszyka.

Zarządzaniem magazynem 2.2

W końcu porządek w stanach magazynowych.

To jest bardzo prosty w obsłudze program, którego obsługi można się bardzo szybko nauczyć. Bez względu na to, czy prowadzą Państwo sklep internetowy, czy dokonują sprzedaży na eBayu, ten program pozwala utrzymać porządek w stanach magazynowych. Każdy produkt wprowadza się do programu, podając jego nazwę, numer katalogowy, ewent. kod kreskowy, komentarz i ilość. Wyjścia i wejścia można wówczas księgować bardzo sprawnie przy pomocy skanera kodów kreskowych, poprzez kilka kliknięć myszką lub wprowadzając numer katalogowy (jeżeli nam się spieszy).

Klikając w nagłówki kolumn, np. „Ilość”, można sortować artykuły, np. według ilości, weryfikując, co należy zamówić. Każde księgowanie jest wpisywane do protokołu, aby w przypadku błędnego zaksięgowania można było prześledzić, co się stało.

Ponadto przy pomocy naszego kreatora kodów kreskowych można samodzielnie nadawać kody i drukować je następnie na etykietach. Etykietami można z kolei oklejać produkty. W przypadku towaru wychodzącego wystarczy po prostu przeskanować produkty skanerem kodów kreskowych (skanery kodów kreskowych można kupić na eBayu już za 49 EUR).

Z zainstalowanym oprogramowaniem kasy / kasy rejestrującej Program do zarządzania magazynem obejmuje także program do obsługi kasy / kasy rejestrującej. Artykuły można skanować, a jeżeli nie zostały uprzednio wprowadzone, można jest wpisywać ręcznie. Jeżeli wszystkie produkty są zeskanowane lub wprowadzone ręcznie, należy wcisnąć przycisk GOTOWE. Wówczas pojawia się pytanie, jaką kwotę zapłacił klient. Załóżmy, że klient ma do zapłaty 22 euro, a daje 30 euro. Wpisuje się kwotę „30”, a system wylicza kwotę reszty. W tym wypadku 8 euro. Następnie jest drukowany paragon.

Rozmiar pliku: ~978 Kb
Cena: 39 EUR

Więcej informacji na temat Zarządzaniem magazynem 2.2...

Pobierz

Dodaj do koszyka.


Copyright (c) 1998-2024 by CAD-KAS Kassler Computersoftware GbR